Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Đét

Thôn Tống Hạ - Nậm Đét- Bắc Hà - Lào Cai
0973110197
thnamdet@bacha.edu.vn